Artikkelit

Piilotyöpaikan hakuprosessi

Työnhaku ei ole helppoa. Joudut toimimaan epämukavuusalueellasi tämän tästä. On turhauttavaa, jos tuloksia ei ala syntyä ponnisteluista huolimatta. Tässä sinua auttaa se, että tiedostat työnhaun olevan työtä jo sellaisenaan. Tulos riippuu täysin satsauksista, joita olet valmis tekemään tavoitteesi eteen. Tämä vaatii tunti- ja viikkokaupalla määrätietoista tekemistä – vedät työnhakuprojektiasi konkreettisesti. Kasvat henkisesti aina, kun ylität jonkin haasteen. Työhakuosaamisesi kehittyy ja samalla opit monia muitakin taitoja.

Piilotyöpaikkojen hakuun liittyy useita eri vaiheita. Työnhaku kokonaisuudessaan kannattaa projektoida. Projekti alkaa tavoitteen ja resurssien määrittelystä. Tee tämä ennen kuin lähdet hakemaan työpaikkoja. Sinun on tunnistettava tarkalleen oma osaamisesi, osattava markkinoida ja myydä sitä oikeille kohderyhmille (piilotyöpaikkojen rekrytoinnista päättävät henkilöt) ja koordinoitava projektiasi ammattimaisesti.

Sinun kannattaa siis aika ajoin tarkistaa, että teet oikeita asioita oikein. Markkinoit omaa osaamistasi potentiaalisille ostajille – onko markkinointiviestintäsi houkuttelevaa? Onko tuotteesi sellainen, että sille on kysyntää? Tiedätkö, missä ”asiakkaasi” ovat tai mistä heitä syntyy lisää? Millä saisit herätettyä heidän huomionsa ja vakuutettua tuotteesi lisäarvosta?

Piilotyöpaikkojen haku vaatii aktiivisia toimenpiteitä eri rintamilla ja osaamistasi esille tuovaa verkkopresenssiä. Reaktiivinen toiminta ei välttämättä tuo tulosta. Toimi proaktiivisesti, eli suunnittele kaikki ne toimenpiteet, joihin voit itse vaikuttaa: tiedonhaku, yhteydenotot ja löydettävissä oleminen verkossa.

Miten piilotyöpaikat syntyvät?

1) Yritys kohtaa äkillisen tilanteen: työntekijän sairausloma, vapaajakso, tapaturma, loukkaantuminen, menehtyminen, irtisanoutuminen, työkyvyttömyyseläköityminen. Mikäli tuollaisessa tilanteessa olet rekrytoijan tai päättäjän mielessä, voit saada piilotyöpaikan.

2) Yrityksellä on työvoiman tarvetta tulevaisuudessa: se hakee kasvua, se laajenee yritysostoin, alueellisesti tai kansainvälisesti, se hakee markkinaosuuksia, perustaa uuden toimialueen, aloittaa ison kehittämisprojektin. Olet hyvissä asemissa, jos olet kontaktoinut yritystä ja tarjonnut osaamistasi jo asioiden suunnitteluvaiheessa.

MILLAISISSA YRITYKSISSÄ PIILOTYÖPAIKKOJA TODENNÄKÖISIMMIN ON?

  • Yksittäisissä kasvuyrityksissä – ne tarvitsevat työvoimaa.
  • Hyvän maineen omaavissa yrityksissä – ne menestyvät myös jatkossa.
  • Yrityksissä, joiden työhyvinvointi on korkealla tasolla – hyvinvointi luo jatkokasvua.
  • Yrityksissä, jotka toimivat kasvavilla toimialoilla – niillä on krooninen osaajapula.
  • Yrityksissä, jotka kansainvälistyvät – ne skaalavat toimintojaan.
  • Yrityksissä, jotka kehittävät toimintaansa – niiden tavoitteena on kasvu ja tuottavuus.
  • Missä tahansa yrityksessä, joka kohtaa äkillisen työvoimatarpeen.

Mistä piilotyöpaikkoja löytää?

Mistä piilotyöpaikkoja voi lähteä etsimään? Oma lähiverkosto on aika nopeasti koluttu läpi. Eikä lähimpiä kontaktejaan voi liiaksi rasittaa pyynnöillä auttaa työnhaussa. Toki niinkin ystävällisiä henkilöitä löytyy ja joskus voi onni potkaista läheltäkin.

Piilotyöpaikan etsiminen vaatii systemaattista työskentelyä, ja se on kuin mikä tahansa kompakti projekti. Projektiin sisältyy tiedon hankintaa, koordinointia ja kontaktointia. Tarvitset näitä taitoja myös jatkossa, sillä mikään työpaikka ei ole ikuinen. Alkuun piilotyöpaikkojen hakeminen voi tuntua haasteelliselta, mutta ajanoloon siihen harjaantuu. Epämukavuusalueella toimiminen kasvattaa!

Piilotyöpaikkojen etsimiseksi ja potentiaalisten kohteiden löytämiseksi verkko on pullollaan tietoa. Sinun on vain päätettävä, mitä haluat ja täsmennettävä, mitä osaat. Sen jälkeen lähdet fokusoimaan kohteisiin, joista olet hankkinut riittävästi tietoa. Markkinoit osaamistasi potentiaalisille ostajille eli työnantajille.

Piilotyöpaikkoja voi löytää mistä tahansa yrityksistä ja organisaatioista, milloin tahansa. Olennaista on, että yrityksellä on työvoiman tarvetta nyt tai lähitulevaisuudessa. Yritykset eivät välttämättä itse ole varautuneet äkilliseen rekrytointitarpeeseen. Tarve voi tulla yllättäen, kun vaikkapa työntekijä joutuu pitkälle sairauslomalle. Työvoiman tarve voi myös olla ennakoitua, mutta yritys ei tiedota asiasta mitenkään. Toinen olennainen asia on, että olet itse aktiivisesti tarjonnut osaamistasi eri yrityksiin ennakoivasti.